top of page

Vision

SYNTYS staat voor de kracht van synthese, de synthese van verschillen. Van inzicht, mening en uitgangspunt. Door verschillen niet te ontkennen of er een grijs gemiddelde van de te maken, ontstaat een bredere blik en wordt een sterkere oplossing bereikt. De synthese stoelt op analyse én een creatief proces.
 

Deze aanpak werkt goed bij verandermanagement binnen organisaties. Uitgangspunten zijn daarbij de missie en doelstellingen, maar ook de realiteit en actualiteit. Door een bredere blik op de mogelijkheden en door identificatie van de unieke sterktes van de individuele medewerkers en de organisatie, komen oplossingen in beeld die over het hoofd werden gezien, of die niet voor mogelijk werden gehouden.

Hetzelfde geldt voor veranderingen op individuele schaal. Door een bredere blik op enerzijds de persoonlijke verlangens en doelstellingen, en anderzijds de actuele thema's, wordt de creativiteit gestimuleerd, en komen mogelijkheden en wegen in beeld. Ook nu geldt dat door een synthese van de persoonlijke missie met de issues en mogelijkheden tot een krachtige oplossing kan leiden.

In mijn ervaring kan verandering leuk en inspirerend zijn, als de wil tot veranderen uit jezelf komt en je de ruimte en vrijheid voelt om zelf keuzes te maken en te experimenteren. Ook binnen organisaties willen de meeste mensen best veranderen, als ze maar betrokken worden en hun visie kunnen geven.

Dat vereist wel een houding van het management om echt te luisteren naar de inbreng van medewerkers, en bereidheid op grond daarvan hun eigen ideeën bij te stellen. Het voordeel is groot, want het uiteindelijke besluit wordt beter door de synthese van de verschillende visies, en medewerkers zullen hun persoonlijke standpunt makkelijker inruilen voor het genomen (team)besluit.

Mijn missie is mensen en organisaties hierbij te helpen, zodat verandering leuk en uitdagend wordt. Mijn visie is dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn, maar het vereist wel de juiste aanpak en transparantie. En soms moeten nieuwe wegen worden ingeslagen. Mijn overtuiging is dat het zeer de moeite waard kan zijn deze stappen te zetten. Wat is uw visie?

“We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden.” - Albert Einstein

bottom of page