top of page

Missie

Missie

SYNTYS is een baken bij verandering. Zij faciliteert de ontwikkeling van personen, teams, bedrijven en instellingen. SYNTYS biedt daartoe coaching, advies en change management.

Visie

Bij de ontwikkeling van personen en organisaties zijn vijf elementen van belang: zijn – willen – kunnen – durven – doen. Persoonlijke ontwikkeling stokt als deze elementen niet in balans zijn, bijvoorbeeld als je iets niet durft, niet kunt, of niet wilt. Of als het niet past bij wie je bent.

 

Organisaties verliezen momentum als de vijf elementen niet duidelijk zijn geformuleerd, of niet goed op elkaar en met de mensen zijn afgestemd. Bijvoorbeeld als de visie-missie-strategie ontbreekt of niet helder is,  of als het leiderschap ontbreekt of geen inspiratie geeft.

 

De oplossing is duidelijkheid te scheppen over de missie en doelen, de nodige kennis en kunde op te doen, en de goede cultuur en ruimte te creëren, zodat mensen durven handelen. Een synthese van de vijf elementen dus. Precies de expertise van SYNTYS, zoals u bij ‘Over’ kunt lezen.

bottom of page