top of page

Aanbod

Baken bij verandering

In ieder leven speelt verandering. Bij jezelf, en de wereld om je heen. De kunst is je aan te passen, door mee te bewegen, tegenspel te bieden, of zelf richting en eventueel leiding te geven aan wat veranderd moet worden.

In organisaties ligt de veranderingsgraad nog hoger, door de vele interne en externe factoren die spelen. In mijn ervaring willen mensen best mee werken aan verandering, als ze maar wel worden betrokken in de besluitvorming en hun ideeën kunnen delen.

 

Bij verandering gebruik ik vijf elementen, zijn – willen – kunnen – durven – doen, die zowel op persoonlijke als organisatorische schaal gelden. Ieder van de elementen kan een blokkade vormen, maar als de vijf elementen in balans zijn, wordt veranderen uitdagend en leuk.

Coaching
5 pijlen.jpg

Coaching is gebaseerd op reflectie. Ondanks de hectiek van het leven en de druk van je werk, stilstaan bij waar je voor staat en wat je diep in je hart zou willen doen. Vaak helpt het om de problemen en je verlangens hardop uit te spreken, waardoor ze concreter worden en je met een ander perspectief gaat kijken. De eerste stap naar tastbare oplossingen.

 

Als coach zal ik daarom vragen stellen. Over je bezieling en motivatie, maar ook de realiteit van alle dag en de thema’s waarmee je kampt. Over bekende en onontdekte drijfveren en talenten. Over je moed en sterktes, maar ook wat je nog tegen houdt. Het resultaat is een beter inzicht, waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd.

 

Een coachtraject start met een vrijblijvende telefonische intake van 20 minuten, waarin we je vraag en verwachtingen, en het mogelijke traject bespreken. Meestal bestaat een traject uit 3 tot 5 gesprekken van 1 à 1,5 uur, soms is één gesprek al voldoende. Ik ben aangesloten bij de ICF en werk volgens de ethische gedragscode.

coaching
consulting
Consulting
shutterstock_1444478822 - vijfhoek bewer

Soms heb je behoefte aan iemand die meedenkt, maar wel durft tegen te spreken. Syntys integreert these en antithese tot een synthese, een strategisch plan waarin de ideeën en gevoelens die in de organisatie leven – voor en tegen – worden gewogen en meegenomen. Het resultaat is een plan waarmee ambitie, durf en actiebereidheid worden versterkt.

Mijn expertise ligt op drie velden van advies: de strategie van de organisatie, implementeren en organiseren, en verbeteren van duurzaamheid. Mijn aanpak is gestructureerd, ze start met een grondige interne en externe analyse, en eindigt met een aantal strategische alternatieven, waaruit een keuze gemaakt kan worden.

 

De kracht van plannen en strategie is uiteindelijk gelegen in de implementatie. Daarom wordt naast een concreet en praktisch actieplan gekeken naar de vermogens van de organisatie. Waar nodig kunnen mensen gecoacht of getraind worden. Consulting kan ook gecombineerd worden met tijdelijk Change Management.

change management
Change Management
12-vlak-met-rand - bewerkt.jpg

Verandermanagement is een vak op zich. Naast coaching en advies kan Syntys voor een interim periode het management overnemen of aanvullen. Een mengvorm van interim management met coaching van het MT is ook mogelijk. Mijn aanpak is ruimte te bieden om mensen mee te laten denken en de synergie en samenwerking te versterken.

 

Interim management is met name nuttig bij complexe problemen, bijvoorbeeld als de strategie moet worden bijgesteld. Tegenwoordig ontstaat ook vaak een wens om duurzamer te gaan werken. Dat kan ik als programma manager realiseren. Ik gebruik daarbij vaak de Sustainable Development Goals van de VN om de focus te bepalen.

 

Tenslotte kan Syntys helpen om de bestaande of nieuwe strategie met meer focus en energie te implementeren en de bemensing te organiseren of verbeteren. De missie is een blijvende versterking te realiseren, inclusief hard en soft skills en controls. Daarover maken we van tevoren heldere afspraken.

bottom of page